กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 2017-10-24 15:46:30
ดาวน์โหลด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2560 2017-01-24 11:37:17
ดาวน์โหลด