รายงานการประชุม คกก.การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2559 2016-12-29 16:03:14
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2559 2016-07-05 17:24:18
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2559 2016-05-14 15:27:09
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2559 2016-04-18 11:23:31
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 2016-04-18 11:22:38
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2558 2016-02-23 09:39:24
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2558 2016-02-23 09:38:29
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2558 2016-02-23 09:37:53
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2558 2016-02-23 09:37:01
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2558 2015-10-01 15:14:54
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2558 2015-09-29 14:00:33
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2558 2015-09-03 11:43:19
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2558 2015-09-03 11:42:38
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2558 2015-09-03 11:42:17
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2558 2015-09-03 11:30:47
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2558 2015-09-03 11:30:21
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2558 2015-09-03 11:29:59
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2557 2015-09-03 11:29:37
ดาวน์โหลด