ข่าวสมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
หัวข้อข่าว วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 2017-06-13 15:13:40
ดาวน์โหลด
ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2017-02-17 14:04:55
ดาวน์โหลด
ประกาศ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และการสอบสัมภาษณ์) 2017-02-08 09:43:42
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 2017-01-24 11:32:17
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2017-01-09 16:14:31
ดาวน์โหลด