นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ จ.อุดรธานี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินการ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และจังหวัดเลย ที่โรงแรมแรมเซนทารา จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะยังจะได้เดินทางไปยังสนามทุ่งศรีเมืองเพื่อติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างสนับสนุนจุดขาย หรือ Land mark สถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พร้อมเยี่ยมชมงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS FABRIC EXPO 2017 บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี รวมถึงติดตามโครงการส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตรของกลุ่มจังหวัด
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ก็จะลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างขยายถนน 4 ช่องจราจร เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว บริเวณทางหลวงหมายเลข 2410 บ้านเหล่า – ดอนกอย บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลจาก///สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์