นายสมหวัง พ่วงบางโพ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3/2560"

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

ข้อมูลจาก//ข่าวอุดร ออนไลน์