นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อด. ตรวจติดตามโครงการขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำให้แก่ราษฏร "แก้มลิง" ณ แหล่งน้ำหนองไผ่-หนองหิน หมู่ 1,8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง

วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจติดตามโครงการขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำให้แก่ราษฏร "แก้มลิง" หนึ่งในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ดำเนินการ 700,000 บาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ปริมาณขุดลอก 25,000 คิว โดยกรมประมงจัดหาเครื่องมือ ณ แหล่งน้ำหนองไผ่-หนองหิน หมู่ 1,8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี

หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ระยะที่ 1 สายบ้านหนองผึ้ง-วัดป่าสาระคำ โดยใช้งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2560 ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักระหว่างตำบลผาสุก-ตำบลพันดอน ณ บ้านหนองผึ้ง ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี

หลังจากนั้นเวลา 15.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างเขื่อนและสะพานข้ามคลองลำน้ำปาว งบประมาณกรมทางหลวงชนบท และพิจารณาแนวทางการขยายเส้นทางจราจรเส้นทางจาก ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี-ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุล อันจะเป็นการช่วยลดปริมาณรถสัญจรที่จะผ่านตัวอำเภอกุมภวาปีไปจังหวัดสกลนคร ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างอุดรธานี สกลนคร และกาฬสินธุ์ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลจาก//ข่าวอุดร ออนไลน์