นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด.เป็นประธานประชุมสรุปการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

อุดรฯ ประชุมสรุปการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีชั้น 7 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดอุดรธานี

โดยมีนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ได้สรุปรายงานอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 
ยอดสะสม รวม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2560 โดยเกิดอุบัติเหตุ 145 ครั้ง
เสียชีวิต 6 ราย ชาย 3 ราย หญิง 3 ราย
บาดเจ็บ 148 ราย ชาย 103 ราย หญิง 45 ราย

ข้อมูลจาก//ฝ่ายข่าวเสียงสามยอด อุดรธานี