พ่อเมืองอุดรธานี นำทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมอวยพรให้ทุกคนมีความสุข และปลอดภัย

13 เม.ย.60 ที่ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 โดยเทศบาลนครอุดรธานีจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์อันดีงามของไทยให้คงอยู่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว และสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่มีพระคุณ

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวคำอำนวยพรให้ชาวอุดรธานี มีความสุข ความเจริญ และมีความปลอดภัยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ที่สำคัญเมาไม่ขับ

 

ข้อมูลจาก//ข่าวจริง ชัดเจน