สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี จัด "รวมพลังแรงงาน ต้านยาเสพติด ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0"

1 พฤษภาคม เป็น วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี จัด "รวมพลังแรงงาน ต้านยาเสพติด ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0" ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์