นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมคณะ กก.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำ จว.อด.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อด. มอบหมายให้นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมคณะ กก.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำ จว.อด. ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
 

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์