นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินงานออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จว.อด.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อด. มอบหมายให้นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินงานออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จว.อด. โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับ จว.อด. ห้วงระหว่าง 14-19 พฤษภาคม 2560 ในเขต จว.อด.และพื้นที่ใกล้เคียง ให้แก่ผู้พิการขาขาดยากจน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า โดยประชุม ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
 

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์