นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมคณะอนุ กก.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมคณะอนุ กก.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะอนุ กก.ด้านตรวจสอบราคาก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระวิสุทธิมงคลฯ ณ ห้องประชุมวิทยุเสียงธรรม วัดบ่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
 

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์