นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี นำผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน ESAN EXPO 2017

นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี นำผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน ESAN EXPO 2017 ที่ รร.ริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์