นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด. ได้ตรวจเยี่ยมโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย เกษตรปลอดภัย อุดรธานี

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด. ได้ตรวจเยี่ยมโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย เกษตรปลอดภัย อุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงสินค้าห้วงระหว่าง 26-29 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานบ้านเชียง หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์