นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย เกษตรปลอดภัย"

วันนี้(28มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย เกษตรปลอดภัย" จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมนจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายทนงศักดิ์ โตวัน รองประธานหอการค้า, ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานบ้านเชียง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ข้อมูลจาก : หอการค้าจังหวัดอุดรธานี