นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด.ได้เป็นประธานร่วมกับคณะ กก. บ.ประชารัฐฯ จว.อด. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่งเสริมและสนับสนุนแก่กลุ่มชุมชนไทยพวน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด.ได้เป็นประธานร่วมกับคณะ กก. บ.ประชารัฐฯ จว.อด. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่งเสริมและสนับสนุนแก่กลุ่มชุมชนไทยพวน ศูนย์สาธิตการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานบ้านติ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์