"การประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

"การประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อพิจารณากำหนดสถานการณ์สมมุติ สถานที่จัดการฝึก ทางเลือกรูปแบบการฝึก และปฏิทินการฝึก ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณี การปฏิบัติการฉุกเฉินด้านอุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตรายจากการขนส่งทางบก จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์