นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้จังหวัดอุดรธานี

วันนี้(10ส.ค.60) เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ และเพื่อประชุมหารือการจัดทำแผนงาน/ โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 จัดโดยสำนักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โดยมี นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมคำชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์