นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด. ได้เป็น ปธ.เปิดโครงการประชุมชี้แจงเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด. ได้เป็น ปธ.เปิดโครงการประชุมชี้แจงเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และจัดใหีมีสภาเด็กและเยาวชนตำบล เทศบาล ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ณ ห้องประชุมดาวลดา รร.อุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์