นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด.เป็นประธานการประชุมคณะ กก.การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 7/2560

นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด.ได้รับมอบหมายจากนายชยาวุธ จันทร ผวจ.อด.ให้เป็นประธานการประชุมคณะ กก.การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์