นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด.ได้เป็นประธานการประชุมคณะ กก.บ.ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด.ได้เป็นประธานการประชุมคณะ กก.บ.ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพืี่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.หอการค้าจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์