นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด.เป็นประธานการประชุมคณะอนุ กก.บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องดาวกระจาย โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อด.ได้รับมอบหมายจากนายชยาวุธ จันทร ผวจ.อด.ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุ กก.บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องดาวกระจาย โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์