การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี พร้อมกับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รอง ผวจ.อุดรธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีกำหนดการเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน วัดนาคําน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์