ประชุมความปลอดภัยทางถนน วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้นที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้นที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเดือนที่ผ่านมา พร้อมหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์