นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี

พิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 100 คน โดยมีนายณรงค จีนอ่ำ ปจ.อด.กล่าวรายงาน และ หน.ส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเกียรติ ณ กองร้อย อส.จ.อด.ที่ 1 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์