นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในรายของนาย สมคิด จันทร์ลา บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงเพ็ง โดยเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 โดยมี นายอำเภอกุดจับ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมในพิธีด้วย

บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี