นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมสรุปผลการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด 5 ปี

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมสรุปผลการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวนใหม่(พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมหนองประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี