นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธี เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธี เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 และเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน" ปี งปม.2562 โดยมีพิธี ถวายพานพุ่มสักการะ กล่าวน้อมรำลึกเนื่องในพิธีน้อมรำลึกฯ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร  ประชาชน ร่วมในพิธีด้วย

ณ สภานีพัฒนาที่ดิน ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี