นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ NHESSE-3rd

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 NHESSE-3rd ในงานมีกิจกรรมการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการพัฒนา และการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ โดยมี ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่านประธานและคณะกรรมการ สภาข้าราชการ พนักงานลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมในงานด้วย

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี