นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานมีพิธี เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นักเรียนนักศึกษา ร่วมในพิธีด้วย

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี