นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ราย พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอทุ่งฝน ผู้กำกับ สภ.ทุ่งฝน ข้าราชการ จนท.สาธารณสุข และผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ร่วมมอบด้วย

ณ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี