นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) ในพื้นที่ อำเภอทุ่งฝน

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอทุ่งฝน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 

1. นายเสถียร พันธ์การะสิน (หลังที่ 89) บ้านเลขที่ 196 หมู่ที่ 8 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี งบประมาณจากการสนับสนุนโดย คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์
2. นางสาวสายเพียร อาพัดนอก (หลังที่ 90) บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี งบประมาณจากการสนับสนุนโดย บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด จำนวน 40,000 บาท

โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสมทบเงินสนับสนุน และแรงงาน พร้อมอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ทั้ง 2 หลัง นอกจากนี้ ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบ ให้บ้านทุกหลังในโครงการฯ ได้แก่ 

- คุณชลธร  ศุขประเสริฐ ร้านชลธร กรอบรูป มอบ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
- สมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี มอบหลอดไฟฟ้านีออน  จำนวน  3 หลอด
- จังหวัดอุดรธานี มอบเสื้อ 125 ปี อุดรธานี และ สิ่งของ/อาหาร จากการตักบาตรตอนเช้า (สวมผ้าไทยใส่บาตรพระ) 
- สำนักงาน ปภ.จว.อุดรธานี มอบเครื่องเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 1 ถุง

โดยมี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/แม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี