ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 18.30 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอบ้านศรีธาตุ จำนวน 7 ราย ได้แก่ 

1. นางลำดวน นรพัฒน์ (หลังที่ 101) บ้านเลขที่ 11หมู่ที่ 4 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณจากการสนับสนุนโดย คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ จำนวน 40,000 บาท (มอบโดยคุณธาดา ชัยรัตน์) นายนิกร สาคร พร้อมคณะกรรมการชุมชน บริจาคอิฐ 100 ก้อน ชาวบ้านโคกศรี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบอาหารช่างจิตอาสาสร้างบ้าน นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ และพนักงาน บริจาคจำนวน 1,000 บาทนางวัลลภา ระบาเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ บริจาคสีทาบ้าน 1 ถัง กองช่างเทศบาลตำบลศรีธาตุ ช่วยเหลือเดินสายไฟฟ้าเข้าบ้าน


2. นายคำพอง ภูน้ำพอง (หลังที่ 102) บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณจากการสนับสนุนโดย คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ จำนวน 40,000 บาท (มอบโดยคุณธาดา ชัยรัตน์) นายพงษ์ศักดิ์ นิกรแสน พร้อมคณะกรรมการชุมชน บริจาคปูน 10 กระสอบ ชาวบ้านคำดีและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบอาหารช่างจิตอาสาสร้างบ้าน นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ และพนักงาน บริจาคจำนวน 1,000 บาท กองช่างเทศบาลตำบลศรีธาตุ ช่วยเหลือเดินสายไฟฟ้าเข้าบ้าน
       
3. นางค่ำ สิมพา (หลังที่ 103) บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณจากการสนับสนุนโดย คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ จำนวน 40,000 บาท (มอบโดยคุณธาดา ชัยรัตน์) นายพงษ์ศักดิ์ นิกรแสน พร้อมคณะกรรมการชุมชน บริจาคปูน 10 กระสอบ ชาวบ้านคำดีและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบอาหารช่างจิตอาสาสร้างบ้าน นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ และพนักงาน บริจาคจำนวน 1,000 บาท กองช่างเทศบาลตำบลศรีธาตุ ช่วยเหลือเดินสายไฟฟ้าเข้าบ้าน

4. นางทองปาน มะโรงสี (หลังที่ 104) บ้านเลขที่ 41หมู่ที่ 2 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณจากการสนับสนุนโดย คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ จำนวน 40,000 บาท (มอบโดยคุณธาดา ชัยรัตน์) นายชาญชัย วรมัด พร้อมคณะกรรมการชุมชน บริจาคอิฐ 100 ก้อน ชาวบ้านป่าเลาและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบอาหารช่างจิตอาสาสร้างบ้าน นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ และพนักงาน บริจาคจำนวน 1,000 บาท กองช่างเทศบาลตำบลศรีธาตุ ช่วยเหลือเดินสายไฟฟ้าเข้าบ้าน

5. นางคำแดง ศรีลา (หลังที่ 105) บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณจากการสนับสนุนโดย คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ จำนวน 40,000 บาท (มอบโดยคุณธาดา ชัยรัตน์) นางบุญเยี่ยม กัญญาธิ พร้อมคณะกรรมการชุมชน บริจาคปูน 10 กระสอบ ชาวบ้านศรีสุขและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบอาหารช่างจิตอาสาสร้างบ้าน นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ และพนักงาน บริจาคจำนวน 1,000 บาท กองช่างเทศบาลตำบลศรีธาตุ ช่วยเหลือเดินสายไฟฟ้าเข้าบ้าน

6. นางพุทรา ศรีทานัง (หลังที่ 106) บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณจากการสนับสนุนโดย คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ จำนวน 40,000 บาท (มอบโดยคุณธาดา ชัยรัตน์) นายหนูกาญจน์ สิมพา พร้อมคณะกรรมการชุมชน บริจาคปูน 10 กระสอบ ชาวบ้านศรีธาตุและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบอาหารช่างจิตอาสาสร้างบ้าน นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ และพนักงาน บริจาคจำนวน 1,000 บาท กองช่างเทศบาลตำบลศรีธาตุ ช่วยเหลือเดินสายไฟฟ้าเข้าบ้าน

7. นายวัฒนา คุยบุตร (หลังที่ 107) บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณจากการสนับสนุนโดย คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ จำนวน 40,000 บาท (มอบโดยคุณธาดา ชัยรัตน์) นายสัมฤทธิ์ ราชาสุข พร้อมคณะกรรมการชุมชน บริจาควัสดุก่อสร้างและแรงงาน ชาวบ้านคำศรีและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบอาหารช่างจิตอาสาสร้างบ้าน นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ และพนักงาน บริจาคจำนวน 1,000 บาท กองช่างเทศบาลตำบลศรีธาตุ ช่วยเหลือเดินสายไฟฟ้าเข้าบ้าน

โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่ ร่วมสมทบเงินสนับสนุน และแรงงาน พร้อมอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ทั้ง 7 หลัง

        นอกจากนี้ ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบ ให้บ้านทุกหลังในโครงการฯ ได้แก่ 
- คุณชลธร  ศุขประเสริฐ ร้านชลธร กรอบรูป มอบ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
- สมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี มอบหลอดไฟฟ้านีออน  จำนวน  3 หลอด
- จังหวัดอุดรธานี มอบเสื้อ 125 ปี อุดรธานี และ สิ่งของ/อาหาร จากการตักบาตรตอนเช้า (สวมผ้าไทยใส่บาตรพระ) 
- บ้านอุดรธานี ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี คณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานจังหวัดอุดรธานี มอบสิ่งของ และของใช้ในครัวเรือน
- โรงงานไทยนำมันสำปะหลัง มอบวุ้นเส้น 2 กล่อง
- สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 กล่อง 

โดยมี นายกเหล่ากาชาดคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี