ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมภูไท(บุญเดือน3) "สืบฮอยต๋า วาฮอยปู่ ฮึดปู่เฮ้ออย่า ฮึดย่ามิเฮ้อเส"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมภูไท(บุญเดือน3) "สืบฮอยต๋า วาฮอยปู่ ฮึดปู่เฮ้ออย่า ฮึดย่ามิเฮ้อเส" ประจำปี 2562 โดยมี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมในงานด้วย

ณ อบต.นายูง อำเภอศรีธาตุ