ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/62

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/62 "เป็นเบ้าเป็น แม่พิมพ์"โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน

ณ ห้องประชุมหงส์ มังกร 1 โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี