นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการแถลงข่าวจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการแถลงข่าวจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 โดยมีประเด็นในการแถลงได้แก่
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.)ปี 2562
- โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง(บ้านอุ่นรัก) จังหวัดอุดรธานี
- การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- การจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง ปี 2562
- โครงการจังหวัดสะอาด
- การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสังคม

โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ร่วมในการแถลงข่าวด้วย

ณ โรงแรมวีธรา บูธิค โฮเทล