ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการหารือและรายงานความคืบหน้าโครงการนวัตกรรม การพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการหารือและรายงานความคืบหน้าโครงการนวัตกรรม การพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province พัฒนาจังหวัดอุดรธานี สู่การแข่งขันบนเวทีโลก 
โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอาทิตย์ ใจดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือด้วย

ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี