ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญองค์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมไปประดิษฐานชั่วคราวที่ลานประจักษ์อุดรธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพล ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญองค์หล่อพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เพื่อไปประดิษฐานชั่วคราว ที่ลานประจักษ์อุดรธานี ในระหว่างการปรับปรุงบริเวณที่ประดิษฐานเดิม ให้มีความสง่างาม สมพระเกียรติยิ่งขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการปรับปรุง 8 เดือน 

ณ บริเวณห้าแยกกรมหลวงประจักษ์ ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี