ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. 

นายกองเอก วัฒนา พุฒิชาติ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี และรวมพลสวนสนามโดยมี พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นายวันชัย จันทร์พร นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี น.อ.ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน 23 พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อุดรธานี (ท.) นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ สมาชิก อส.กองพันนเรศวร สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี ได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี มอบทุนการศึกษากองพันนเรศวร ทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทย ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

ณ บริเวณลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี