ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ทำบุญตักบาตร หมู่บ้านผาสิงห์ OTOP นวัตวิถี และสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 6.30 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับนายอำเภอหนองวัวซอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ทำบุญตักบาตร หมู่บ้านผาสิงห์ OTOP นวัตวิถี ร่วมทำบุญที่วัดถ้ำสหายและสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รองรับการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนโครงการสร้างระบบน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

ณ บ้านผาสิงห์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี