สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ นายอำพน กิตติอำพน เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวรายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ราษฎร ซึ่งต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ณ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ, ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี