เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.09  น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นำส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่เกาะคำชะโนด เพื่อเตรียมงานพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด โดยมี พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  นายอำเภอบ้านดุง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทัองถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 

ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี