นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00  น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเมืองที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับความปลอดภัยของพื้นที่เทศบาลอุดรธานี สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้เต็มประสิทธิภาพ 

ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี