“บ้านอุ่นรัก” จ.อุดรธานี เปลี่ยนชีวิตผู้ยากไร้ แบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยบ้านหลังใหม่

มอบต่อเนื่อง “บ้านอุ่นรัก” จ.อุดรธานี เปลี่ยนชีวิตผู้ยากไร้ แบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยบ้านหลังใหม่ มั่นคง แข็งแรง

 

          นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบบ้านอุ่นรัก หลังที่ 118-120 ตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เฉลิมฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองแสง จำนวน 3 ราย โดยหลังที่ 118 ก่อสร้างด้วยงบประมาณจากคุณปรีชา-สรรค์นรา-ภควพร ชัยรัตน์ จำนวนเงิน 40,000 บาท และจากการบริจาคเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 43,000 บาท มอบให้กับนางนู้ หาพรม อายุ 89 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง มีบุตร 7 คน ชาย 3 คน หญิง 4 คน เสียชีวิตแล้ว 4 คน และมีชีวิตอยู่ 3 คน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง รายได้จากเบี้ยยังชีพ สภาพที่อยู่อาศัยเดิมเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคาผุฝนรั่ว ผนังบ้านรอบบ้านมุงสังกะสี บางส่วนเป็นไม้ ประตูสังกะสี ไม่สามารถต้านลมฝนได้ ไม่มีความปลอดภัยแก่การพักอาศัย

          บ้านอุ่นรัก หลังที่ 119 ก่อสร้างด้วยงบประมาณจากคุณปรีชา-สรรค์นรา-ภควพร ชัยรัตน์ จำนวนเงิน 40,000 บาท และจากการบริจาคเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 52,500 บาท มอบให้นางสาวบังอร กันทะแสน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง อาศัยอยู่กับสามีและบุตรชาย 3 คน กำลังศึกษาทั้ง 3 คน อาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,000 บาทต่อเดือน สภาพที่อยู่อาศัยเดิม เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคาผุพัง ผนังบ้านรอบบ้านมุงสังกะสีเริ่มเก่าและชำรุดเป็นบางแผ่น ไม่มีบันได ประตูบ้านพังเริ่มเปื่อยยุ่ย แต่ชั้นบนผุพัง ส่วนใหญ่ไม้ผุและพัง ไม่สามารถต้านลมฝนได้ ไม่มีความปลอดภัยแก่การพักอาศัย

          และบ้านอุ่นรัก หลังที่ 120 ก่อสร้างด้วยงบประมาณจากคุณปรีชา-สรรค์นรา-ภควพร ชัยรัตน์ จำนวนเงิน 40,000 บาท และจากการบริจาคเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท มอบให้นางสาววารุณี ไทยวังชัย อายุ 33 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 6 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามีและลูก 2 คน เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างและรับจ้างทั่วไป รายได้ประมาณเดือนละ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน สภาพบ้านเดิมมีลักษณะเป็นเพิงที่พักชั้นเดียวทรุดโทรมทั้งหลัง ใช้กระสอบ ไม้เก่า และสังกะสีเก่า มาทำบ้าน ไม่มีความมั่นคง แข็งแรง

          นอกจากนี้ ยังมีผู้มีจิตศรัทธา เหล่ากาชาดฯ ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคสมทบให้บ้านทุกหลัง พร้อมสละแรงกายในการก่อสร้าง รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ สิ่งของจากการตักบาตรทุกวันอังคาร วุ้นเส้น และบะหมี่กึ่งสำเร็จจากหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับเจ้าของบ้านใหม่ทุกหลังที่ไม่คิดว่าจะมีบ้านหลังใหม่ในชีวิตนี้

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี