ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการ ศึกษา 2562 ระดับภาค

 วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการ ศึกษา 2562 ระดับภาค โดยมี ผวจ.หนองคาย,เลย,หนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ชั้น 2 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี