ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางไปมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางไปมอบเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด และสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย แก่นายฉลาด หลักหนองบุ ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมี นายอำเภอเมืองอุดรธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบ

ณ หมู่ที่ 6 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี