ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานี (คทช. จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ของอนุกรรมการนโยบายที่ดิน เพื่อเร่งรัด ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน

ณ ห้องประชุมพระยาศรีฯ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี