ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มงาน  อาทิ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข  กลุ่มงานขนส่ง กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีกร กลุ่มงานโยธา  กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยจิตอาสาที่สมัครลงทะเบียนใหม่ 1,000 คนแรกจะได้รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน โดยมีพิธีรับมอบหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี พันเอกพิทักษ์ จันทร์เขียว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมในพิธีด้วย

ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัด อุดรธานี