ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมจุดตรวจ อำนวยความสะดวกการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

วันที่ 11 เมษายน เวลา 20.30-22.00น.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าสำนักงาน ปภ. คลังจังหวัด เยี่ยมจุดตรวจ อำนวยความสะดวกการจราจร 
    - อำเภอโนนสะอาด
    - อบต. ผาสุก
    - อบต. เสอเพลอ
    - จุดบูรณาการคมนาคม บ้านข้าวสาร
  โดยมีนายอำเภอ ขนส่งจังหวัด ตำรวจ อาสาสมัคร สาธารณสุข แขวงทางหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ชรบ. ปฏิบัติหน้าที่