ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี”

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี” ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ ทางช่องโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานีช่องวัน สถานีวิทยุคลื่น FM 93.75 Mhz สวท.อุดรธานี และเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ร่วมกับ นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้
- พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอุดรธานี
- พิธีมอบบ้าน125ปี125หลัง

- การเตรียมความพร้อมบริการรถยนต์สาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
- การเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

ดำเนินรายการโดย นางสาวมงกชกร ศรีโพธิ์คำ ประสานและอำนวยการผลิตโดย นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ณ บริษัทโฮมเคเบิล ทีวี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี